Vi er en kostskole der arbejder med at omstille og tilpasse driften til en moderne skoleform for unge med praktisk potentiale. Vi søger en forstander med tiltrædelse pr. 1. juni 2024.

Brænder du for ledelse og for at drive en unik skoleform for unge mellem 16-25år med særligt potentiale? På Hadsten Fri Fagskole får du en enestående mulighed som forstander for at træde engageret ind i at skabe rammer for lærernes   tilrettelæggelse af kreativ gøremålsundervisning tæt på de unges behov og interesser. Læs her om Frie Fagskoler https://friefagskoler.dk

Kan du lede og se dig ind en vigtig mission der samlet set bidrager til udviklingen af en flerfaglig kultur med høje ambitioner om at være et særligt uddannelses- / læringssted for unge, der profiterer af skoleformen. På Hadsten Fri Fagskole får du mulighed for at træde ind i et samarbejde af pædagogiske og lærerfaglige fyrtårne for unges fællesskaber i fremtiden. Læs her om Hadsten Fri fagskole og målgruppen https://hadstenff.dk

Tror du på at løsningerne går gennem et samarbejde båret af Fællesskab, Faglighed og Nysgerrighed? Så håber vi du har interesse for at søge stillingen som vores fremtidige ledende kollega og lede skolen på sporet af en stærkere kurs integreret med en troværdig og sikker administration.

OM DIG: du kommer med en uddannelsesmæssig baggrund som lærer, socialpædagog eller socialrådgiver. Det er vigtigt at du har kendskab til kommunale ungeindsatser, de forberedende grunduddannelser, erhvervsskoler eller specialskoleområdet. Vigtigst er dog at du har indsigt i at sikre kvalitet i et særligt koordineret og håndholdt skoletilbud, hvor kostskolemiljøet kan bringe de unge mod en ny og positiv destination i deres liv.

Det er vigtigt, at du har erfaring med kostskole og gerne ledelse af samme.

Forstanderens primære opgave er:

  • At lede skolen som et attraktivt sted at lære og udvikle sig på for både elever og medarbejdere
  • At sikre skolens efterlevelse af bekendtgørelsen for efterskoler og frie fagskoler, knyttet til en lokal strategi og inddragelse af forskellige fagligheder til en innovativ skematilrettelæggelse
  • At drive skolen med blik for at pædagogik og didaktik går op i en højere enhed mellem ressourcer og krav
  • At agere fyrtårn og åbne skolen op i et gensidigt netværk med lokalområdets kultur-, erhvervs- og foreningsliv
  • Bestyrelsen vægter at kommende forstander har bolig i lokalområdet eller agter at flytte til hertil
  • At stabilisere driften i et tæt fulgt budget og opnå et økonomisk balancepunkt mellem 35-40 årselever
  • At sikre viden og kompetencer, der understøtter et nutidigt læringsteoretisk afsæt for det praktiske potentiale
  • At fremme en emergerende pædagogik gennem håb og involvering af unge i deres egen plan for uddannelse og job i fremtiden

Vi tilbyder vores fremtidige Forstander:

# En historisk skole med moderne undervisningsrammer og faciliteter

# Frihed til ledelse indenfor det strategiske hovedfokus og gældende lovgivning og bestemmelser for skoleformen

# Opbakning fra en positiv og velfungerende bestyrelse til vækst og fornyelse

# Gode personlige og faglige udviklingsmuligheder

# En praktisk skoleform som skal fornyes i en spændende udvikling, der har politisk interesse ift. en særlig gruppe unge,

# En uhøjtidelig og humoristisk hverdag med loyale medarbejdere, der engagerer sig i skoleformen

# Et stærkt fagligt leder- og medarbejdernetværk i Foreningen Frie fagskoler 

Kontakt for rundvisning: 20331989

Send ansøgningen til formand@hadstenff.dk inden 19.2.2024

Samtaler med ansøgere i ugerne 9 -11

Udvalgte ansøgere gennemfører en DISC-test

Tiltrædelse pr. 1. juni 2024

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter aftale inden for rammerne af fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet, LC og CO10 samt organisationsaftalen for ledere ved Frie Grundskoler mv.

Find mere uddybende materiale om forstanderens opgaver her