Click to listen highlighted text!
  Click to listen highlighted text!

gratis Camp

17. - 19. oktober 2021 for elever i 8. - 9. klasse

OBS – begrænsede antal pladser og tilmelding efter først-til-mølle princippet

TILMELD DIG HER
Prøv før du vælger
KOK, konditor eller bare glad for mad 
HAR DU LYSTEN OG INTERESSEN TIL AT SKABE GASTRONOMISKE RETTER OG LÆKRE MADOPLEVELSER. PRØV DINE HÆNDER, DIT HOVED OG DIT HJERTE AF – VI HAR FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED OG DU VIL OPLEVE MASSER AF SJOVE AKTIVITETER, KONKURRENCER OG FÆLLESSKAB! AFPRØV DINE INTERESSER SOM KARRIEREVEJ!
Prøv før du vælger! 
Start med 3 dages gastronomisk camp på Hadsten fri fagskole! 
Prøv før du vælger
Programmør, grafiker eller spildesigner 
Elsker du at være kreativ på en computer. har du lyst til at prøve dig selv af inden for spildesign. på gamecampen kommer du til at lave en 3d-verden med en first-person character. Du bliver undervist af en professionel spiludvikler. Det er ikke et krav at du kan en masse på forhånd. men kendskab til og interesse for computere er vigtigt.
Prøv før du vælger! 
Start med 3 dages Gamecamp på Hadsten fri fagskole! 

 

 

 

 

søndag

13.00 Ankomst og indkvartering   

14.00 Opstart på GAME- og GASTROcamp

15.30-15.50 Eftermiddagsstund i Spisestuen

16.00 Videre på GAME og GASTRO

18.30 Aftensmad

19.15-20.30 GASTRO  laver en aktivitet for og sammen med med GAME

20.30 Aften”kaffe”

22.00 alle i køjerne

mandag

7.00 Vækning og morgentoilette

7.30 Morgenmad

8.00 GAME og GASTRO i gang

10.00-10.45 en gåtur og lidt formiddagsmad

10.45-12.15 GAME og GASTRO

12.30 Varm mad

13.15-15.00 GAME og  GASTRO

15.00 Eftermiddagsservering

15.30-16.15 Fælles fysisk aktivitet

16.15-18 Fri leg/pause

18.00 Aftensmad

19.00-20 .15 GAME laver en aktivitet for og sammen med GASTRO

20.30 Aften”kaffe”

22.00 alle i køjerne

tirsdag

7.00 Vækning og morgentoilette

7.30 Morgenmad

8.00 GAME og GASTRO i gang

10.00-10.45 en gåtur  og lidt formiddagsmad

10.45-12.15 GAME og GASTRO

12.30 Varm mad

13.15-15.00 Klargøring til showtime og  afhentning

15.00 -16.00 Resultat af dagene vises frem for forældre – og vi smager på lækkerier fra GASTRO

Forstanderen fortæller om skolen og mulighederne

Evt mulighed for rundvisning efter kl 16

DE FRIE FAGSKOLERS FÆLLES PROJEKT
”HANDS-ON CAMPS” SKAL FRISTE FLERE TIL AT
VÆLGE HÅNDVÆRKSFAG

Tietgenfonden STØTTER FRIE FAGSKOLER MED 3,4 MIo.

Nyt treårigt projekt sender store folkeskoleelever på kostskole-camps for at give dem en smagsprøve på håndværksfag som kok, smed eller game designer. Mange vælger nemlig gymnasiet per automatik uden at kende til alternativerne, mener Forstander Inge-Dorte Wandall fra Hadsten Fri Fagskole, der sammen med 9 andre frie fagskoler får støtte af Tietgenfonden.

Vælg et fag, du gerne vil kende mere til og flyt så på kostskole i op til en uge og fordyb dig i faget sammen med andre unge med samme interesser. Sådan lyder tilbuddet fra Frie Fagskoler, som siden 2015 har drevet 12 fagkostskoler landet over. 

Mange unge er efter 9. klasse stadig i tvivl om, hvad de vil, og mange har en ide om, at gymnasiet er den bedste vej uden rigtig at vide, hvilke karrieremuligheder, der er inden for erhvervsuddannelserne.

”Der er behov for at tænke nyt, og som erhvervslivets kostskole er Frie Fagskoler oplagt til at være omdrejningspunkt for noget af den nytænkning og udvikling, som også kan bruges i folkeskolen.

Vi er stedet, hvor nye ideer og nye veje kan prøves af. Derfor er vi begejstret for støtten fra Nordea-fonden, som nu gør det muligt for unge på egen krop at prøve en karrierevej af i praksis på en fri fagskole, før de vælger ungdomsuddannelse”, siger Inge-Dorte Wandall.

 

PRØV FØR DU VÆLGER

Projektet ”Prøv før du vælger – Nye veje til erhvervsuddannelse” har til formål, at Frie Fagskoler i samarbejde med erhvervsskoler og virksomheder udvikler praktiske forløb i form af kostskole-camps.

Hver camp vil have en varighed på mellem 2-5 dage og er primært henvendt til unge i 7.-9. klasse i folkeskolen, som får mulighed for at afprøve et eller flere håndværksfag indenfor en branche i et kostskolemiljø.
Tietgenfonden støtter det treårige projekt med 3,5 mio. kroner.

 

NY KOSTSKOLEFORM

De frie fagskoler er en ny erhvervsrettet kostskoleform, som er i familie med høj- og efterskoler. Skoleformen har stærke rødder mere end 100 år tilbage i de danske håndværks- og husholdningsskoler og har stor viden om at forene dannelse og håndværk.

Frie Fagskoler findes i hele Danmark og ved hjælp af Nordea-fondens midler, er det muligt for den nye skoleform at udvikle og afprøve nytænkende praktisk-faglige camps på landsplan. Støtten gør muligt at tilbyde scholarships, som sender mere end 500 unge gratis på et fri fagskole-ophold og afprøve erhverv lige fra livet som spiludvikler og eventpilot til stjernekok og pædagog.

Udover udviklingen med camps og scholarships har projektet også til formål at udvikle inspirationsmateriale til folkeskoler med best practice til praktisk og erhvervsrettet undervisning. Projektet er således med til at vise vejen til en anderledes og motiverende undervisningskultur i folkeskolen.

 

FAKTA OM PROJEKTET

3.462.000,00 kr. har Frie Fagskoler fået bevilget i støtte fra Tietgenfonden til initiativer, der øger attraktionsværdien og prestigen af de danske erhvervsuddannelser. Pengene skal bruges på at udvikle praktiske forløb i form af camps på landets Frie Fagskoler samt inspirationsmateriale til folkeskolen, som skal bidrage til at åbne folkeskoleelevers øjne for den erhvervsrettede vej og motivere flere til at vælge en erhvervsuddannelse. Inklusiv de understøttende aktiviteter forventes projektet at nå ud til mere end 4.000 folkeskoleelever.
Bevillingen til projektet strækker sig over 3 år fra august 2019 til juni 2022.

Følgende skoler er med i projektet:
1. Hadsten Fri Fagskole
2. Halvor Fri Fagskole
3. Odense Designakademi
4. Sorø Fri Fagskole
5. Struer Fri Fagskole
6. Sydfyns Fri Fagskole
7. Textilskolen – Holte Fri Fagskole
8. Tronsø Fri Fagskole
9. Vittrup Fri Fagskole
10. Vordingborgskolen / Vordingborg Fri Fagskole

 

FAKTA OM FRIE FAGSKOLER

Frie Fagskoler er frie kostskoler og har lovfællesskab med høj- og efterskoler. Frie Fagskoler adskiller sig fra høj- og efterskoler på en række centrale punkter:
• Skolerne har et særligt lovkrav om undervisning i praktiske og erhvervsrettede fag i mindst en tredjedel af undervisningen.
• Man kan starte på en Fri Fagskole, når man er 16 år eller har afsluttet 9. klasse, og der er ingen yderligere aldersbegrænsninger.
• Der er 12 frie fagskoler rundt i landet, som er alment dannende og erhvervsforberedende kostskoler. Flere skoler er undervejs.
• Skolernes to centrale tilbud er EUD-forberedende kurser og 10. klasse for praktisk interesserede unge. Skoleformen huser også 2 specialskoler, som tilbyder ”Parat til Erhverv” til unge med særlige behov.

 

GØREMÅLSPÆDAGOGIK

Skoleformen har historisk været god til praksisnær gøremålsundervisning – hvilket understøttes af lovkravet om at undervise den enkelte elev i mindst 1/3 praktiske fag på skemaet. De boglige fag foregår ikke bare i klasseværelset – de hænger tæt sammen med de praktiske og kreative fag i værkstedet. Fagene skal opleves i praksis og derfor er omdrejningspunktet virkelighedsnære og erhvervsrettede projekter – ofte i samarbejde med virksomheder.

 

EN fælles BRANCHESTRATEGI

Frie Fagskoler har siden 2015 arbejdet med, hvordan en lille, men dog landsdækkende, kostskoleform kan agere samlet samtidigt med, at vi målrettet løser forskellige branchers rekrutteringsudfordringer. Indtil nu er der branchestrategier indenfor følgende 5 områder:
• Spildesign
• Turisme, oplevelser & gastronomi
• Håndværk & industri
• Sundhed, omsorg og pædagogik
• Design & Maker

Share This
Click to listen highlighted text!