Click to listen highlighted text!
  Click to listen highlighted text!

Genåbning for Hadsten Fri Fagskole tager udgangspunkt i retningslinjer udsendt af Børne og Undervisningsministeriet den 14.05.2020.

Hadsten Fri Fagskole er rengjort og klar til at modtage elever fra mandag d. 18.05. Vi har udarbejdet retningslinjer for rengøring af værelser, oprettet familiegrupper og informeret om disse, sørget for grundige retningslinier for daglig rengøring af værelser og fællesområder og servering af mad. Vi har indkøbt værnemidler, rengøringsmidler, håndsprit i alle udgaver.

Nøgleordene i denne periode set i Corona-lys vil være 1 (2) meter afstand, rengøring, nys/host i ærmet, familiegruppe.

Fra mandag morgen flytter eleverne ind i etaper, fordelt efter deres nye familiegrupper på max 8. De elever, der skal fraflytte et område møder først, og disse får med hjælp fra personale tømt og rengjort værelser, som personalet derefter yderligere rengør og afspritter, før næste familiegruppe møder ind.

Eleverne afleveres og afhentes på parkeringspladser, fordelt ift indgange, der er defineret til de forskellige familiegrupper.

Bespisning er mulig at gennemføre med de fornødne afstandskrav og efter de nye kriterier i Spisestuen. Eleverne sidder på faste pladser, med navn sat på hver stol. Alle serveringer får karakter af bordservering. Der vaskes hænder både før og efter et måltid, og der er sprintdispenser opstillet ved indgangene til lokalet.

Alle elever er kontaktet telefonisk eller på video fredag d. 15.05. og blevet personligt introduceret til en ”anderledes” skole og har haft mulighed for at stille spørgsmål. Forstander Inge-Dorte Wandall har samme dag udsendt en grundig tekst til alle elever og forældre og senere en videohilsen til alle eleverne. Forstander er træfbar hele weekenden op til åbningen.

Den sidste periodes undervisning frem mod sommerferien er tilrettelagt, så den væsentligt følger det oprindelige grundskema. For 10.klasse eleverne gennemfører vi små mini-mundtlige prøver før karakterafgivelsen d. 15.6. Vi planlægger en to dages tur, som erstatning for den planlagte udlandstur, som lå i Coronatiden.

Desuden lægger vi vægt på at give de unge en god tid på den måde, det er muligt i samværsdelen. Vi lægger ekstra weekendaktiviteter ind i de sidste weekender op til afslutningen, i håb om at flest muligt vil nyde godt af kostskolelivet al tiden ind til sommer.

Vi holder åbent i hele perioden frem til sommerferien i alle weekender og helligdage.

Handleplan ved sygdom:

Hvis en elev bliver syg eller udviser symptomer på Covid 19, skal de straks hentes af forældrene.Vi må nok her sende nogle hjem vi ikke ville have gjort tidligere.

Eleven isoleres på deres værelse på skolen indtil afhentning. Den/de som vedkommende deler badeværelse med henvises til brug af andet badeværelse indenfor familien, indtil den syge er hentet og badet værelset grundigt rengjort af personalet.

Eleven må vende tilbage, når mistanke om Covid 19 er udelukket ved test eller 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.

Syge elever, som ikke kan komme hjem, skal sættes i karantæne på skolen indtil 48 timer efter at symptomer er ophørt. Skolen har værnemidler ,som anvendes til brug ved tilsyn med eleven.

Konstateres der smitte med Covid 19 hos en elev eller ansat på skolen, skal alle elever i familiegruppen afhentes hurtigst muligt og testes hjemmefra. De må vende tilbage, når mistanke er udelukket ved test.

Denne beredskabsplan er lavet i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere på Hadsten Fri Fagskole og godkendt af bestyrelsesformanden før offenligtgørelse.

Share This
Click to listen highlighted text!